ติดต่อเรา

บริษัท นำทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Namsap Engineering Co.,Ltd.
เลขที่ 244/13 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID): 0-8455-61005-645

โทร./แฟกซ์ 077-945 294

ยินดีให้บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าทุกๆท่าน

 

 Line : Office Namsap Engineering Co.,Ltd